Bệnh da liễu Archive

bệnh zona thần kinh

Bệnh Zona Thần Kinh

Zona thần kinh là một loại bệnh do virus gây ra và tấn công vào thần kinh và biển hiện trên vùng da có dây thần kinh đó. Bệnh này xuất hiện đột ngột và có diễn tiến rất nhanh chóng, nhất …