Bệnh Thông Thường Archive

Bệnh Virus zika

Bệnh Virut Zika

Bệnh virus Zika là bệnh gì? Bệnh virus Zika là một chứng nhiễm virus lây truyền qua muỗi Aedes. Bệnh thường xảy ra ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt. Muỗi truyền bệnh hút máu có chứa virus từ người nhiễm …