Thuốc hạ sốt giảm đau Archive

Thuốc Panadol extra

Panadol

Panadol là gì ? Panadol là thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm, điều trị cảm cúm và các trường hợp đau thông thường. Đặc biệt người dân Việt Nam hay sử dụng thuốc này cho các trường hợp đau đầu, tuy …
paracetamol

Paracetamol

Paracetamol là gì? Paracetamol là thuốc thuộc nhóm thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm, tuy nhiên tác dụng chống viêm của paracetamol rất yếu, nó hầu như không có tác dụng chống viêm, người ta chỉ sử dụng nó trong tác …