Bệnh da liễu Archive

bệnh zona thần kinh

Bệnh Zona Thần Kinh

Hiện nay bênh zona thần kinh ngày càng phổ biến đặc biệt là vùng khí hậu và môi trường ở Việt Nam. Chúng ta biết được quy luật và tình trạng bệnh của nó như thế nào, sẽ phòng ngừa và điều …