Thuốc Tim Mạch Archive

amlodipin

Amlodipin

Amlodipin là thuốc thuộc nhóm thuốc tim mạch có chỉ định điều trị tăng huyết áp. Nó thuộc nhóm chẹn kênh canxi, nó có tác dụng ngăn chặn dòng canxi vào tế bào cơ tim và tế bào mạch máu gây giãn …