Tag Archives: Paracetamol

Paracetamol

paracetamol

Paracetamol là gì? Paracetamol là thuốc thuộc nhóm thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm, tuy nhiên tác dụng chống viêm của paracetamol rất yếu, nó hầu như không có tác dụng chống viêm, người ta chỉ sử dụng nó trong tác dụng hạ sốt và giảm đau