Đối với những người trong nội thành TP Cẩm Phả – Vận chuyển tận nơi khi các bạn gọi đến từ website https://thuoctanduoc.vn

Đối với những người ở xa, tùy theo đơn hàng và tùy theo địa điểm thì sau từ 1 đến 5 ngày các bạn có thể nhân được thuốc

Thanh Toán sau khi đã nhận được thuốc, sau khi đã được tư vấn đầy đủ về cách sử dụng, cách uống, nồng độ, hàm lượng…

 

Hotline : 0915886638   hoặc  0333939797